1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Novinky a oznámenia

Тема в разделе "Czech and Slovak", создана пользователем Lunetta, 20 май 2014.

Статус темы:
Закрыта.
 1. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  drahà­ hrà¡či,

  od dnešného updatu mà¡me novའminimà¡lny počet hrà¡čov potrebnà½ch na vstup do instancià­/raid zóny.

  zmeny možete vidieť v tabuľke nižšie:

  instancia/raid zóna - starའpočet hrà¡čov - novའpočet hrà¡čov
  [​IMG]

  /edit:jedna doležità¡ vec, vstup v siedmich ľuďoch je podmienenའcommand channelom. čiže 7 ľudà­ v partà¡ch 5+2 alebo 3+4.

  originà¡l nà¡jdete tu.
   
  Последнее редактирование модератором: 21 май 2014
  golemka, KarelIV, orbi_ и ещё 1-му нравится это.
 2. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  upravené bolo zabudnuté spomuenàºť doležité info :)
   
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  ľudkovia,

  microsoft zastavil podporu windows xp. to znamenà¡, že v prà­pade ak použà­vate windows xp, možu v budàºcnosti nastať problémy s nadchà¡dzajàºcimi updatemi, àºpravami atď.

  ak použà­vate na vašom pc windows xp, nemožeme zaručiť, že lineage 2 bude prebiehať bez problémov.

  và½vojari vymazali os windows xp z požiadavkov na hru: windows vista / windows7

  originà¡l od cm onyx tu!
   
  Последнее редактирование модератором: 12 дек 2014
  KarelIV нравится это.
 4. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  ľudia,

  momentà¡lne je nejakའproblém s kamalokou.
  keď si chcete prevziať svoju odmenu, napà­še và¡m to info: "you are short of pa points" a nič nedostanete, nepanikà¡rte. urobte screenshot, na ktorom je dobre vidieť và¡š charakter (potrebujeme vidieť và¡š nick) a và¡š grade a pošlite to supportu.

  originà¡l tu!
   
 5. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  odpovede z kórei

  po dlhå¡ej neaktivite idem na và¡s s najvà¤čå¡ou novinkou a to odpoveďami z kórei. starå¡ie veci doplnà­m priebeå¾ne. tak nech sa pà¡či :)

  top otà¡zky

  q: mnoho otà¡zok sa tà½kalo klasického servru – bude u nà¡s? mohol by core a klasickའserver fungovať zà¡roveň? bude f2p alebo p2p?
  a: za prvé, klasickའserver bude, ak ho potrebujete. to znamenà¡, å¾e pred otvorenà­m pozbierame najprv registrà¡cie, aby sme videli, koľko z và¡s by rado videlo klasickའserver otvorenà½. ak to bude dostatok na to, aby bol server zaujà­mavà½, otvorà­me ich toľko, koľko bude potreba.
  za druhé, core a klasickའserver, dàºfajme, dokà¡å¾u fungovať bez problémov, pretoå¾e tieto hry budຠàºplne rozdielne.
  za tretie, klasickའserver bude fungovať na zà¡klade p2p a budeme sa snaå¾iť nedať ceny prà­liå¡ vysoko, aby bolo umoå¾nené hrať čo najvà¤čå¡iemu počtu hrà¡čov, ktorའje moå¾nà½.p2p znamenà¡, å¾e nebudຠå¾iadne l2store itemy, ktoré ovplyvnia rà½chlosť expenia, alebo ktoré obsahujຠzbrane a brnenia alebo å¡ancu na ne. takå¾e pripravte sa na nà¡å¡ klasickའserver a sledujte fórum pre prihlà¡senie sa na tàºto epickຠvà½zvu.

  q: tretà­ software je niekedy pouå¾à­vanའna vstup k niektorà½m raid bossom. budete s tà½m niečo robiť?
  a: àno, ideme prehodnotiť sposob, akà½m charaktery vstupujຠdo instance zóny. pripravte sa na ne v najbliå¾å¡ej aktualizà¡cii!

  q: mà¡te v plà¡nie niečo čo vybalancuje classy/triedy? isskà¡ a healeri sa stà¡vajຠnepopulà¡rnymi. mnoho charakterov mà¡ debuffy, ktoré zruå¡ia skilly a pod. budຠv budàºcnosti classy viac vybalancované?
  a: àno, budàº. prijà­mame vå¡etky nà¡pady ako upraviť tàºto skutočnosť k lepå¡iemu, ale momentà¡lne nemoå¾eme poskytnàºť å¾iadne ďalå¡ie detaily.

  q: hrà¡či preferujຠskilly po treťom prestupe pred skillmi po å¡tvrtom pretupe, pretoå¾e sຠsilnejå¡ie a viac potrebné. bude nejakའupdate, ktorའsa zameria na tàºto zà¡leå¾itosť?
  a: àno, sme si toho vedomà­, a pracujeme na moå¾nà½ch updateoch skillov po å¡tvrtom prestupe (tà½ch, ktoré sa zvyčajne nenaberajàº), ktoré spravà­m silnejå¡à­mi.

  drobné otà¡zky

  q: spravà­te z anakim, lilith, aq, baium raidbossy lvl 99?
  a: nie. musà­me zachovať rb ekonomiku na vå¡etkà½ch leveloch.

  q: čo spravà­te s command channelom? bude oddelenའchat, å¾iaden friendly fire, å¾iadne rozliå¡ovacie znaky pre cc členov?
  cc bol pôvodne vytvorenའna uľahčenie vzà¡jomného pôsobenia ľudà­ v ňom. odstrà¡nenie friendly fire budeme zvaå¾ovať.

  q: vrà¡tite spà¤ť manor systém?
  a: nie.

  q: prečo sຠeu verzie vå¾dy opozdené? prečo nemoå¾eme mať update v rovnakom čase ako v kórei?
  a: existuje mnoho dôvodov: preklad a adaptà¡cia na trhu patria medzi ne. snaå¾à­me sa zo vå¡etkà½ch sà­l, aby bola verzia pre và¡s čo najlepå¡ia, takå¾e to, čo dostanete, je verzia zbavenà¡ và¤čå¡iny chà½b.

  q: bude hernའengine aktualizovan�
  a: nie, minimà¡lne v blà­zkej budàºcnosti to neplà¡nujeme.

  q: uvaå¾uje sa o nejakà½ch rozdieloch, ktoré budຠpridané do setov? momentà¡lne và¤čå¡ina vysokà½ch lvlov nosà­ viacmenej rovnaké veci a nie je to pre nà¡s zaujà­mavé.
  a: rozhodujeme sa pridà¡vať rozne typy setov v budàºcich updateoch, kde bude uvedenའaj novའgrade.

  q: tanci farmia pomocou reflect skillov, nie sຠtieto skilly veľmi nevybalancované? budete s nimi niečo robiť?
  a: chceme to upraviť tak, aby nebolo moå¾né farmiť rb len pomocou reflectu.
   
  KarelIV нравится это.
 6. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  cez và­kend (18. - 19.10.2014) sa posnažà­m preložiť ertheia patchnotes, snà¡ď mi do toho nič neprà­de!
   
 7. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  dajte mi prosà­m ešte tཞdeň... absolàºtne nič nestà­ham! kde sຠtie časy kde som tu mohla trà¡viť 10/24 :) ale zmena je žvot ;)
   
Статус темы:
Закрыта.