1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

L2 Store

Тема в разделе "Czech and Slovak", создана пользователем Lunetta, 20 май 2014.

 1. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  å ťastie praje statočnà½m​

  [​IMG]

  astrológia bola vå¾dy povaå¾ovanà¡ za tajomnຠa tà½m pà¡dom aj nebezpečnຠzà¡leå¾itosť.slà¡vni astrológovia mali mà¡lo moå¾nostà­, boli vystavenà­ prenasledovanie a často boli nàºtenà­ utekať a skrà½vať sa, keď chceli å¾iť lepå¡ie. dnes jeden z nich zavà­tal do elmoredenu. navå¡tà­vte eve, mladàº, veľmi skàºsenຠastrologičku. nà¡jdete ju pri dimensional merchantovi.

  [​IMG]

  [​IMG] čà­tanie tarotovà½ch kariet

  1. ak mà¡te niekoľko kariet, moå¾ete hrať niekoľko hier zà¡roveň (maximà¡lne 50).
  1 kupón = 1 tarotovà¡ karta = 1 hra.

  [​IMG]

  [​IMG]

  2. uistite sa, å¾e mà¡te dostatok miesta v inventà¡ri. ak ho nemà¡te, nebude moå¾né zà­skať odmenu. kliknite na talčà­tko begin a kryå¡tà¡lovà¡ gulička začne pulzovať. v tomto okamihu uvidà­te tri karty là­com nadol.obrà¡ťte jednu z nich a zà­skajte svoju odmenu. ak neotočà­te ani jednu kartu do 5 sekàºnd, karty sa otočia automaticky.

  3. na zadnej strane karty je zobrazenà¡ kat the cat a feline king. karta s feline king znamenà¡, å¾e obdrå¾à­te bonusovຠodmenu.

  [​IMG]

  [​IMG] odmeny

  sຠdva tipy odmien: å¡tandardné a bonusové.
  å tandardnຠodmenu obdrå¾à­te pri karte s kat the cat a bonusovຠpri karte s feline king. bonusové odmeny sa objavujຠnà¡hodne medzi 10. a 50. hrou. pribliå¾ne 1x v 30 hrà¡ch.

  tu je celkovའzoznam moå¾nà½ch odmien:

  zà¡kladné:
  [​IMG]

  pozor! popisy častà­ assasin suit obsahujຠnejasné informà¡cie tà½kajàºce sa và½meny s npc. moå¾ete vymeniť vå¡etky 4 časti s eve. avå¡ak aby sa và¡m to podarilo, musà­te mať vå¡etky å¡tyri časti v inventà¡ri.

  [​IMG]

  bonusové:
  [​IMG]

  pozor! popisy častà­ assasin suit obsahujຠnejasné informà¡cie tà½kajàºce sa và½meny s npc. moå¾ete vymeniť vå¡etky 4 časti s eve. avå¡ak aby sa và¡m to podarilo, musà­te mať vå¡etky å¡tyri časti v inventà¡ri.

  [​IMG]

  [​IMG] dark assassin suit:

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  originà¡l nà¡jdete tu!

  [​IMG]
  skàºste čà­tať v tarotovà½ch kartà¡ch a nazrite do svojej budàºcnosti!
   
  orbi_ нравится это.
 2. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  akའitem na zmenu vzhľadu by ste chceli vidieť v l2 store?

  ľudkovia,

  jedna z najčastejšà­ch otà¡zok , ktorà¡ sa nà¡m dostà¡va, je možnosť zà­skania roznych itemov na zmenu vzhľadu(ninja suit, apperance stones atď.). pomocou tohto topicu by sme radi nazbierali čo najviac informà¡cià­ o vašich požiadavkà¡ch. prosà­m, povedzte nà¡m, ktoré obleky a outfity by ste radi videli v l2 store.

  originà¡l nà¡jdete tu! zà¡roveň tam možete pridať svoj nà¡vrh, čo by ste v l2 store chceli vidieť (screen, nà¡zov itemu atd.)

  /edit: v prà­pade, že neviete, ako ktorà¡ appearance vyzerà¡, mrknite sa na tieto strà¡nky
   
  Последнее редактирование модератором: 21 май 2014
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  l2 store update

  dnes prebehla aktualizà¡cia l2 store, ktorà¡ spravà­ krà¡sny deň vå¡etkà½m vyznà¡vačom módy vo svete lineage 2! od teraz sຠnajpopulà¡rnejå¡ie (horàºce!), oko vyrà¡å¾ajàºce, obleky spolu s emerald a japonskà½mi zbraňami skladom 24/7!


  emerald zbrane

  [​IMG]

  jednoručnའmeč

  [​IMG]

  obojručnའmeč

  [​IMG]

  dà½ka

  [​IMG]

  fisty

  [​IMG]

  polearna

  [​IMG]

  luk

  [​IMG]

  kuå¡a

  [​IMG]

  jednoručnའblunt

  [​IMG]

  obojručnའblunt

  [​IMG]

  jednoručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  obojručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  dualmeče

  [​IMG]

  dualdà½ky

  [​IMG]

  dualblunty

  [​IMG]

  å tà­t

  [​IMG]

  sigil

  [​IMG]

  * obleky prezentované na screenshotoch slàºå¾ia len na demonå¡trà¡ciu. appearance stone na zbraň nezmenà­ và¡å¡ armor.

  japonské zbrane

  [​IMG]

  jednoručnའmeč

  [​IMG]

  obojručnའmeč

  [​IMG]

  dà½ka

  [​IMG]

  fisty

  [​IMG]

  polearna

  [​IMG]

  luk

  [​IMG]

  kuå¡a

  [​IMG]

  jednoručnའblunt

  [​IMG]

  obojručnའblunt

  [​IMG]

  jednoručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  obojručnའmagickའblunt

  [​IMG]

  dualmeče

  [​IMG]

  dualdà½ky

  [​IMG]

  dual blunty

  [​IMG]

  å tà­t

  [​IMG]

  sigil

  [​IMG]

  * obleky prezentované na screenshotoch slàºå¾ia len na demonå¡trà¡ciu. appearance stone na zbraň nezmenà­ và¡å¡ armor.

  a teraz starà¡ dobrà¡ klasika - hity roku 2013

  metal suit appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  native taiwanese (tribal warrior) appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ninja appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  military appearance stone pack

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  obmedzenia

  [​IMG]

  drahà­ hrà¡či. nasledujàºce popisy obsahujຠchyby (vyznačené na screenshotoch):
  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  hair accessory vylepå¡ené pendantom alebo "change weapon" skill neovplyvnà­ vaå¡u appearance. popisy itemov budຠopravené v najbliå¾à­ch updatoch.
   
 4. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  [l2 store update] the wondrous, the vintage and the shabby

  dobré rà¡no vå¡etkà½m!

  je to chvà­ľa, čo sme và¡m predstavili krabičky a je čas, aby sme và¡m priniesli niečo nové. dnes počas àºdrå¾by servru odstrà¡nime golden, silver a bronze crates z l2store a zaplnà­me ich miesto novà½mi skrinkami.

  začnime s najzaujà­mavejå¡ou z nich! moå¾ete vidieť, å¾e staré dobré talismany - abundance sຠspà¤ť!

  [​IMG]

  obsahuje jeden z:
  [​IMG]

  obmedzenia itemov:

  [​IMG]

  tà¡to skrinka je pre tà½ch, ktorà½ch zà¡ujmom je enchantovanieing. v nej moå¾ete nà¡jsť veľa zvitkov a kameňov podľa vaå¡ej chuti!

  [​IMG]

  obsahuje jeden z:
  [​IMG]

  obmedzenia itemov:

  [​IMG]  tu nà¡jdete uå¾itočné veci pre kaå¾dຠprà­leå¾itosť!

  [​IMG]

  obsahuje jeden z:
  [​IMG]

  obmedzenia itemov:

  [​IMG]


  obmedzenia pre skrinky:

  [​IMG]


  a teraz najzaujà­mavejå¡ie fakty! museli ste si vå¡imnàºť roztomilého agathiona vwondrous casket - odteraz bude tà¡to skrinka obsahovať rozne agathiony zverokruhu. teraz skrinka obsahuje [sub][​IMG][/sub] agathion - gemini, ale v najbliå¾å¡à­ch dňoch, od 22. 06. , và¡m wondrous casket bude dà¡vať ďalå¡à­ agathion zverokruhu, [sub][​IMG][/sub] agathion - cancer! ostatnའobsah zostane rovnakà½.

  tu je "plà¡n predaja" tà½chto agathionov:

  [​IMG]

  pozor - tieto agathiony majຠlevely!

  mà¡me dokopy 12 agathionov zverokruhu. kaå¾dའz nich moå¾e byť vylepå¡enའo 1 level so 100% å¡ancou. ako na to? veľmi jednoduch! tieto agathiony sຠr-grade a moå¾u byť rozbité na kryå¡tà¡ly. kaå¾dou kryå¡talizà¡ciou mà¡te å¡ancu na zà¡skanie å¡pecià¡lneho itemu- [sub][​IMG][/sub] starlight jar pouch. po otvorenà­ zà­skate [sub][​IMG][/sub] starlight jar. a toto je doleå¾ità¡ ingrediencia na zvà½å¡enie levelu agathiona!

  [​IMG]

  tabuľka niå¾å¡ie obsahuje zoznam itemov, ktoré moå¾ete zà­skať kryå¡talizà¡ciou agathionov na roznych leveloch. pozor, å¡anca zà­skať starlight jar pouch je vyå¡å¡ia kaå¾dà½m levelom!

  [​IMG]

  ikony znamenajàº:

  [sub][​IMG][/sub] crystal (r-grade)

  [sub][​IMG][/sub] gemstone (r-grade)

  [sub][​IMG][/sub] elcyum powder

  [sub][​IMG][/sub] elcyum crystal

  [sub][​IMG][/sub] starlight jar pouch


  ak budete mať å¡ťastie a zà­skate pouch, pokračujte! otvorte inventà¡r a uvidà­te tlačidlo compound (nà¡jdete ho vedľa adena distribution a crystallization).

  [​IMG]

  nebojte sa na neho kliknàºť! uvidà­te å¡pecià¡lne okno pre spojenie agathiona and starlight jar. presuňte và¡å¡ho agathiona to ľavej bunky a starlight jar - do pravej. akonà¡hle sຠoba itemy na svojom mieste, moå¾ete začať so zvà½å¡enà­m levelu và¡å¡ho agathiona! å anca na zvà½å¡enie je 100%.

  [​IMG]

  v compound okne uvidà­te và¡å¡ho nového agathiona s vyå¡å¡à­m levelom!

  [​IMG]

  hlavnou và½hodou zvyå¡ovania levelu và¡å¡ho agathiona je znà­å¾enie času trvania nabitia aktà­vneho skillu agathiona. kaå¾dའagathion mà¡ iné skilly.

  [​IMG]
  a tu moå¾ete vidieť vå¡etky agathiony horoskopu - no nie sຠroztomilé?
  [​IMG]
  nielenå¾e majຠtieto agathiony aktà­vne skilly, ale vylepå¡ia và¡m aj zà¡kladné staty. vå¡etky pasà­vne charakteristiky a rezisty fungujຠna olympià¡de a ceremony of chaos!

  [​IMG]

  je to pre và¡s veľmi veľa informà¡cià­? nech sa pà¡či - krà¡tka prà­ručka và¡m s tà½m pomoå¾e!

  [​IMG]