1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Opravy vykonané počas pravidelnej údržby servru

Discussion in 'Czech and Slovak' started by Lunetta, May 20, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdrå¾by 20.5.2014:

  - problém so special talisman - momentum (aktà­vny) - skill nenavyå¡oval sprà¡vne mnoå¾stvo bol opravenà½.
  - problém, kde ‘celestial protection' a ‘celestial party protection' skilly bolo moå¾né pouå¾iť hneď po sebe bol opravenà½.
  - dual dagger bolo pridané do popisov niektorà½ch novà½ch skillov othell rouge ako podmienka pouå¾à­vania.
  - problém, kde ikona ‘critical chances' skillu nie je sivà¡, keď skill nie je moå¾né pouå¾iť bol opravenà½.
  - problém v queste red-eyed invaders, kde bola odmena corroded fishing items bol opravenà½.
  - problem s funkčnosťou ‘superior fist mastery' bez nasadenej sprà¡vnej zbrane bol opravenà½.
  - problém pravdepodobne zlého umiestnenia skillu ‘superior wizardry' v okne so skillmi bol opravenà½.
  - ponà­å¾enie xp na raid bossoch 40~84 na otvorenà½ch priestranstvà¡ch bolo opravené.
  - problém s nezvyå¡ovanà­m critical rate skillu ‘angel of death' bol opravenà½.
  - problém kde pk sa funkčnosť debuffu reputation penalty objavila aå¾ po relognutà­ bol opravenà½.
  - problém, kde bolo moå¾né zà­skať cursed bone po àºspeå¡nom ukončenà­ questu supplier of reagents bol opravenà½.
  - problém, kde niektoré raid bossy dà¡vali nadmerné mnoå¾stvo raid pointov bol opravenà½.
  - problém, kde sa pri kliknutà­ na nick postavy v clanovom/aliančnom chate neobjavil nick vo vstupnom riadku bol opravenà½.
  - problém s augmentačnou/enchantovacou å¾iarou, ktorà¡ sa nebola sprà¡vne zobrazovanà¡ na samurai long sworde vo và½cvikovom tà¡bore bol opravenà½.
  - problém, kde chà½bala moå¾nosť pokračovania v enchantovacom okne a chà½bala varovnà¡ sprà¡va o moå¾nosti kryå¡talizà¡cie bol opravenà½.
  - zlའpopis ‘shiny elemental shirt's' o efektoch enchanu bol opravenà½.
  - problém, kde sa charakter mohol àºčastniť na ceremony of chaos prostrednà­ctvom reå¾imu divà¡ka bol opravenà½.
  - problém, kde niektoré itemy nebolo moå¾né zakàºpiť alebo zruå¡iť predaj v auction house bol opravenà½.
  - problém, kde sa pri zaplnenosti inentà¡ru 201/202 itemov zobrazilo mnoå¾stvo aden rovné 0 bol opravenà½.
  - abnormà¡lne vysokའpočet charakterov vstupujàºcich na valakasa bol opravenà½.
  - problém neviditeľnosti icony ‘dark assassin's move' bol opravenà½.
  - problém, kde sa character v lietajàºcej transformà¡cii objavil po teleporte cez seed teleport device na zlom mieste bol opravenà½.
  - problém, kde sa ‘herb chests' objavujຠprekrà½vajàºc jedna druhຠna jednom mieste bol opravenà½.
  - problém, kde v systém chate nie je ponà­å¾enའdamage pričom skill ultimate final defense je aktà­vny bol opravenà½.
  - lagovanie myå¡à­ bolo opravené.

  originà¡l nà¡jdete tu!
   
 2. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 27.5.2014:

  - 10th anniversary event prepà­sanའ(opravené nesprà¡vne ceny, dialógy, nà¡zvy itemov atď.)
   
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 3.6.2014:

  - problém, kde sa email s darčekom vrà¡til odosielateľovi, bol opravenà½.
   
  Diggidy likes this.
 4. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 10.6.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
  loxlyuk likes this.
 5. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 17.6.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
 6. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 25.6.2014:

  - problém s vyberanà­m odmeny v rim kamaloke vzhľadom k pa points systému bol opravenà½;
  - pa points obchod bol otvorenà½;
  - training camp bol zahà¡jenà½;

  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 1.7.2014:

  - summer fashion l2 store update;
  - posledné itemy z 10th anniversary eventu boli odstrà¡nené.
   
 7. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 8.7.2014

  - vstup k rb anakim a lilith bol uzavretà½;
  - zlའpopis abundance talismanov bol opravenà½;
  - elemental shirts boli pridané do l2 store;
  - rozhovor s dimensional merchant bol opravenའ(možnosť và½meny vitality itemov je spà¤ť).

  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby, 15.7.2014 a 22.7.2014:

  - pravidelné čistenie servru
   
  Kralicek likes this.
 8. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 29.7.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
  Last edited by a moderator: Oct 21, 2014
 9. Lunetta

  Lunetta User

  Joined:
  22.10.13
  Messages:
  343
  Likes Received:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 7.10.2014 a 21.10.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
Thread Status:
Not open for further replies.