1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Opravy vykonané počas pravidelnej údržby servru

Тема в разделе "Czech and Slovak", создана пользователем Lunetta, 20 май 2014.

Статус темы:
Закрыта.
 1. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdrå¾by 20.5.2014:

  - problém so special talisman - momentum (aktà­vny) - skill nenavyå¡oval sprà¡vne mnoå¾stvo bol opravenà½.
  - problém, kde ‘celestial protection' a ‘celestial party protection' skilly bolo moå¾né pouå¾iť hneď po sebe bol opravenà½.
  - dual dagger bolo pridané do popisov niektorà½ch novà½ch skillov othell rouge ako podmienka pouå¾à­vania.
  - problém, kde ikona ‘critical chances' skillu nie je sivà¡, keď skill nie je moå¾né pouå¾iť bol opravenà½.
  - problém v queste red-eyed invaders, kde bola odmena corroded fishing items bol opravenà½.
  - problem s funkčnosťou ‘superior fist mastery' bez nasadenej sprà¡vnej zbrane bol opravenà½.
  - problém pravdepodobne zlého umiestnenia skillu ‘superior wizardry' v okne so skillmi bol opravenà½.
  - ponà­å¾enie xp na raid bossoch 40~84 na otvorenà½ch priestranstvà¡ch bolo opravené.
  - problém s nezvyå¡ovanà­m critical rate skillu ‘angel of death' bol opravenà½.
  - problém kde pk sa funkčnosť debuffu reputation penalty objavila aå¾ po relognutà­ bol opravenà½.
  - problém, kde bolo moå¾né zà­skať cursed bone po àºspeå¡nom ukončenà­ questu supplier of reagents bol opravenà½.
  - problém, kde niektoré raid bossy dà¡vali nadmerné mnoå¾stvo raid pointov bol opravenà½.
  - problém, kde sa pri kliknutà­ na nick postavy v clanovom/aliančnom chate neobjavil nick vo vstupnom riadku bol opravenà½.
  - problém s augmentačnou/enchantovacou å¾iarou, ktorà¡ sa nebola sprà¡vne zobrazovanà¡ na samurai long sworde vo và½cvikovom tà¡bore bol opravenà½.
  - problém, kde chà½bala moå¾nosť pokračovania v enchantovacom okne a chà½bala varovnà¡ sprà¡va o moå¾nosti kryå¡talizà¡cie bol opravenà½.
  - zlའpopis ‘shiny elemental shirt's' o efektoch enchanu bol opravenà½.
  - problém, kde sa charakter mohol àºčastniť na ceremony of chaos prostrednà­ctvom reå¾imu divà¡ka bol opravenà½.
  - problém, kde niektoré itemy nebolo moå¾né zakàºpiť alebo zruå¡iť predaj v auction house bol opravenà½.
  - problém, kde sa pri zaplnenosti inentà¡ru 201/202 itemov zobrazilo mnoå¾stvo aden rovné 0 bol opravenà½.
  - abnormà¡lne vysokའpočet charakterov vstupujàºcich na valakasa bol opravenà½.
  - problém neviditeľnosti icony ‘dark assassin's move' bol opravenà½.
  - problém, kde sa character v lietajàºcej transformà¡cii objavil po teleporte cez seed teleport device na zlom mieste bol opravenà½.
  - problém, kde sa ‘herb chests' objavujຠprekrà½vajàºc jedna druhຠna jednom mieste bol opravenà½.
  - problém, kde v systém chate nie je ponà­å¾enའdamage pričom skill ultimate final defense je aktà­vny bol opravenà½.
  - lagovanie myå¡à­ bolo opravené.

  originà¡l nà¡jdete tu!
   
 2. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 27.5.2014:

  - 10th anniversary event prepà­sanའ(opravené nesprà¡vne ceny, dialógy, nà¡zvy itemov atď.)
   
 3. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 3.6.2014:

  - problém, kde sa email s darčekom vrà¡til odosielateľovi, bol opravenà½.
   
  Diggidy нравится это.
 4. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 10.6.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
  loxlyuk нравится это.
 5. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 17.6.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
 6. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 25.6.2014:

  - problém s vyberanà­m odmeny v rim kamaloke vzhľadom k pa points systému bol opravenà½;
  - pa points obchod bol otvorenà½;
  - training camp bol zahà¡jenà½;

  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 1.7.2014:

  - summer fashion l2 store update;
  - posledné itemy z 10th anniversary eventu boli odstrà¡nené.
   
 7. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 8.7.2014

  - vstup k rb anakim a lilith bol uzavretà½;
  - zlའpopis abundance talismanov bol opravenà½;
  - elemental shirts boli pridané do l2 store;
  - rozhovor s dimensional merchant bol opravenའ(možnosť và½meny vitality itemov je spà¤ť).

  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby, 15.7.2014 a 22.7.2014:

  - pravidelné čistenie servru
   
  Kralicek нравится это.
 8. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 29.7.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
  Последнее редактирование модератором: 21 окт 2014
 9. Lunetta

  Lunetta User

  Регистрация:
  22.10.13
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  67
  opravy a zmeny vykonané počas àºdržby 7.10.2014 a 21.10.2014:

  - pravidelné čistenie servru.
   
Статус темы:
Закрыта.